CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEO VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ LEO VIỆT NAM


Mã số thuế: 0800388504
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Huyện Cẩm Giàng, Tỉnh Hải Dương
Điện thoại trụ sở: gAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG