CÔNG TY TNHH ĐOÀN LÂN SƯ RỒNG HẢI NAM HÀO QUANG ĐƯỜNG

Posted by

CÔNG TY TNHH ĐOÀN LÂN SƯ RỒNG HẢI NAM HÀO QUANG ĐƯỜNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0312975682
Địa chỉ: 207/13 Trần Bình Trọng, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Tăng Kỷ Quang
Ngày cấp giấy phép: 18/10/2014
Ngày hoạt động: 22/10/2014 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: 1p2lmrZ682+AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động