CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI

Posted by

CÔNG TY TNHH ĐỒNG LỢI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2900777297
Địa chỉ: 45A Nguyễn Cảnh Chân – Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Thảo
Ngày cấp giấy phép: 14/03/2006
Ngày hoạt động: 14/03/2006 (Đã hoạt động 16 năm)
Điện thoại trụ sở: 5awAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động