CÔNG TY TNHH ĐÚC KIM LOẠI HMDC

CÔNG TY TNHH ĐÚC KIM LOẠI HMDC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2500562561
Địa chỉ: Thôn Phổ, Xã Quất Lưu, Huyện Bình Xuyên, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Đặng Đình Dinh
Ngày cấp giấy phép: 29/02/2016
Ngày hoạt động: 29/02/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: fv1aV1cnFAqPkJ04rtf9qqoqNpt97969Y+l2XLiDsmOL+v+vP+ifzQ++54GtriobKQAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động

Top