CÔNG TY TNHH DƯƠNG VŨ

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH DƯƠNG VŨ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 1100846292
Địa chỉ: ấp Bình Cang, Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hòa
Ngày cấp giấy phép: 04/06/2008
Ngày hoạt động: 04/06/2008 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: aPwFdC+ZVnFP45MAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH HAPPY THÁI ĐÀ NẴNG