CÔNG TY TNHH EXCO TECH

Posted by

CÔNG TY TNHH EXCO TECH

Tên giao dịch: CÔNG TY EXCO
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0401778566
Địa chỉ: 47 Nguyễn Đức An, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Phan Nhân Hậu
Ngày cấp giấy phép: 22/07/2016
Ngày hoạt động: 25/07/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: A38Dminu2msMIIwAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động