CÔNG TY TNHH FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH FEDEX TRADE NETWORKS TRANSPORT & BROKERAGE (VIỆT NAM)

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314119895
Địa chỉ: Phòng 1104+05, Tầng 11, Hà Đô Airport Building, số 2 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Jonas Phat Kien Tran
Ngày cấp giấy phép: 18/11/2016
Ngày hoạt động: 18/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: SP+9P77foDw4qI2GsGNPAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top