CÔNG TY TNHH FOXLINK VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH FOXLINK VIỆT NAM

Tên giao dịch: FOXLINK VIETNAM CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0316629965
Địa chỉ: Lô Va.04b, Đường 24&17, Khu công nghiệp thuộc Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Lin, Cheng-Chieh
Ngày cấp giấy phép: 09/12/2020
Ngày hoạt động: 09/12/2020 (Đã hoạt động 12 tháng)
Điện thoại trụ sở: Jv3Xdp1VF02JIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động