CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG

Posted by

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 6300279547
Địa chỉ: Cụm Công Nghiệp – Tiểu Thủ Công Nghiệp, khu vực 4, Phường 7, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Đại diện pháp luật: Phan Trung Thảo
Ngày cấp giấy phép: 30/09/2016
Ngày hoạt động: 01/10/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở:
Trạng thái: Đang hoạt động