CÔNG TY TNHH GẠO HẠT NGỌC TRỜI

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GẠO HẠT NGỌC TRỜI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0313978446
Địa chỉ: 85 Nguyễn Sơn Hà, Phuờng 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trang Thị Huy Nhất
Giám đốc công ty: Bùi Quốc Thống
Ngày cấp giấy phép: 23/08/2016
Ngày hoạt động: 01/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: tz8BTqIl8ZIXNMgAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THAN UÔNG BÍ - VINACOMIN