CÔNG TY TNHH GIANT VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH GIANT VIỆT NAM

Tên giao dịch: VIET NAM GIANT CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2400797418
Địa chỉ: Thôn Ba, Xã Tân Mỹ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Ninh Thị Phúc
Ngày cấp giấy phép: 05/07/2016
Ngày hoạt động: 05/07/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: gv8CNlXPNQJ9IM0AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động