CÔNG TY TNHH GIGA ELECTRONICS (VIETNAM)

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GIGA ELECTRONICS (VIETNAM)

Tên giao dịch: GIGA ELECTRONICS (VIETNAM) COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3702954891
Địa chỉ: Một phần của Lô O, Đường D4, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Đại diện pháp luật: Tse Chung Shing
Ngày cấp giấy phép: 23/02/2021
Ngày hoạt động: 23/02/2021 (Đã hoạt động 9 tháng)
Điện thoại trụ sở: 0C+wvfc9LoDW+ogMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM PHÚC GLASS