CÔNG TY TNHH GLOTEK VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH GLOTEK VIỆT NAM

Tên giao dịch: GLOTEK VIET NAM CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0106043268
Địa chỉ: Số 68, đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Mai Văn Cường
Ngày cấp giấy phép: 23/11/2012
Ngày hoạt động: 23/11/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: o6+fvoLysphT5m0incAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  VIỆN CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG