CÔNG TY TNHH GOLD COFFEE VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH GOLD COFFEE VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0315018561
Địa chỉ: 37 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trương Tấn Thịnh
Ngày cấp giấy phép: 28/04/2018
Ngày hoạt động: 02/05/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: JKAAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn