CÔNG TY TNHH HÀ PHONG

CÔNG TY TNHH HÀ PHONG

Tên giao dịch: H.P CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2300300449
Địa chỉ: Số 114 đường Nguyễn Cao, Phường Ninh Xá, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Phan Đức Phong
Ngày cấp giấy phép: 12/04/2007
Ngày hoạt động: 01/05/2009 (Đã hoạt động 13 năm)
Điện thoại trụ sở: gHJIeG4Y3E718AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top