CÔNG TY TNHH HẢI TRƯỜNG GIANG

Posted by

CÔNG TY TNHH HẢI TRƯỜNG GIANG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2500387341
Địa chỉ: Thôn Dân Chủ, Xã Hải Lựu, Huyện Sông Lô, Tỉnh Vĩnh Phúc
Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Hải
Ngày cấp giấy phép: 11/01/2010
Ngày hoạt động: 11/01/2010 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: Cu3jAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động