CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

Posted by

CÔNG TY TNHH HANACOS VIETNAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0312668071
Địa chỉ: Số 2, Đường 3B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Quang Huy
Ngày cấp giấy phép: 03/03/2014
Ngày hoạt động: 04/03/2014 (Đã hoạt động 8 năm)
Điện thoại trụ sở: CsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động