CÔNG TY TNHH HARVEY NASH (VIỆT NAM);

Posted by

CÔNG TY TNHH HARVEY NASH (VIỆT NAM);


Mã số thuế: 0301483946
Địa chỉ: Tòa nhà E.town, Lầu 3, số 364, đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Cường
Ngày cấp giấy phép: 18/03/2008
Ngày hoạt động: 01/10/1998 (Đã hoạt động 23 năm)
Điện thoại trụ sở: AP8YYvTA3GZi5AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động