CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG NOVA

Posted by

CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG NOVA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0313615072
Địa chỉ: 625 Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Trần Viết Kiên
Ngày cấp giấy phép: 13/01/2016
Ngày hoạt động: 13/01/2016 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: jX4CK9+2RRRIwAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động