CÔNG TY TNHH HEMPEL VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Posted by

CÔNG TY TNHH HEMPEL VIỆT NAM (NỘP HỘ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)


Mã số thuế: 3701762121
Địa chỉ: Nhà xưởng số 30&31, đường số 7, KCN Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Lê Quân
Giấy phép số: 3700704208
Ngày cấp giấy phép: 30/06/2008
Điện thoại trụ sở: wN+E2H92ha6AIAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động