CÔNG TY TNHH HIỆP PHƯỢNG MOBILE

Posted by

CÔNG TY TNHH HIỆP PHƯỢNG MOBILE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2400819573
Địa chỉ: Ki ốt 8 -9, Khu bánh hóa Chợ Mọc, Phố Mới, Thị trấn Cao Thượng, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang
Đại diện pháp luật: Dương Thanh Hiệp
Ngày cấp giấy phép: 27/07/2017
Ngày hoạt động: 26/07/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: WL5S8ez9LPFKJTvwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn