CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI YẾN ĐÀ LẠT

CÔNG TY TNHH HOÀNG HẢI YẾN ĐÀ LẠT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 5801132261
Địa chỉ: Số 14E, Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Yến
Ngày cấp giấy phép: 23/04/2012
Ngày hoạt động: 23/04/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: BAOsZh4qYKCQAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động

Top