CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH HR DEPT. VIỆT NAM

Tên giao dịch: HR DEPT. VIETNAM COMPANY LIMITED.

Mã số thuế: 0316583686
Địa chỉ: Lầu 4, Số 10 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: VÕ THỊ CẢNH
Ngày cấp giấy phép: 13/11/2020
Ngày hoạt động: 13/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: CPwE8BB+e72umDwAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động