CÔNG TY TNHH HƯNG MƠ

Posted by

CÔNG TY TNHH HƯNG MƠ

Tên giao dịch: HUNG MO COMPANY LIMITED
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 4201714347
Địa chỉ: 29-31-33 Trần Quang Khải, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tạo
Ngày cấp giấy phép: 31/10/2016
Ngày hoạt động: 01/11/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: GfAANT5WDbnPUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động