CÔNG TY TNHH HƯỚNG MINH

Posted by

CÔNG TY TNHH HƯỚNG MINH

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303601313
Địa chỉ: 3 đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Bùi Đức Hoàn
Ngày cấp giấy phép: 27/12/2004
Ngày hoạt động: 03/01/2005 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: 8PjIityFVq8dsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động