CÔNG TY TNHH HUY PHÚ BÌNH

Posted by

CÔNG TY TNHH HUY PHÚ BÌNH


Mã số thuế: 3101092764
Địa chỉ: Số 29 Huỳnh Côn, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Đại diện pháp luật: ĐÀO QUỐC HUY
Ngày cấp giấy phép: 11/11/2020
Ngày hoạt động: 11/11/2020 (Đã hoạt động 1 năm)
Điện thoại trụ sở: wLbfvHuy3lueUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động