CÔNG TY TNHH JAM VIỆT NAM

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH JAM VIỆT NAM

Tên giao dịch: JAM VN CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0107550140
Địa chỉ: Tầng 4, số 110 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Phan Thị Quỳnh Mai
Ngày cấp giấy phép: 31/08/2016
Ngày hoạt động: 30/08/2016 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: kF6ps3BY33dhAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  VPĐD TMON INC. TẠI TP.HCM