CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AGS

Posted by

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN AGS

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0311960475
Địa chỉ: Tầng 12, Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhạc Thiên Ân
Giám đốc công ty: Lê Thị Thanh Xuân
Ngày cấp giấy phép: 10/09/2012
Ngày hoạt động: 30/09/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: AXjZRQvlD8LUAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động