CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH LEGEND

Posted by

CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN THÙY ANH NINH BÌNH LEGEND

Tên giao dịch: TA HOTEL – EP
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 2700117293
Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, Khu Tiền Đồng, Phường Ninh Khánh, Thành phố Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình
Đại diện pháp luật: Tống Anh Đệ
Ngày cấp giấy phép: 03/09/1996
Ngày hoạt động: 03/09/1996 (Đã hoạt động 25 năm)
Điện thoại trụ sở: LyWHB5efn5+dnpdKZqo9Ho8PBwKBQSRXFjY4N+gmWdystZPVn506TOmL+29a++UT8BpoMNiVgpsDsAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động