CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒNG CÔNG

Posted by

CÔNG TY TNHH KHU DU LỊCH SINH THÁI HỒNG CÔNG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 5500608740
Địa chỉ: Bản áng, Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
Đại diện pháp luật: Cao Văn Công
Ngày cấp giấy phép: 21/04/2020
Ngày hoạt động: 21/04/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: +Z+4n5+8HMhckumoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động