CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PI DISIGN VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG PI DISIGN VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 2301126553
Địa chỉ: Thửa đất số 6, tờ bản đồ số 27, Khu 6, Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Lại Hữu Thái
Ngày cấp giấy phép: 21/02/2020
Ngày hoạt động: 21/02/2020 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: B3wDAzJOk4Ffo7UAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động