CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG – ĐÀO TẠO CÁT MỘC

Posted by

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG – ĐÀO TẠO CÁT MỘC

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0303476870
Địa chỉ: 436B/6 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Truyền
Ngày cấp giấy phép: 31/08/2004
Ngày hoạt động: 01/10/2004 (Đã hoạt động 17 năm)
Điện thoại trụ sở: +jl8B87zyK9rf+kHAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động