CÔNG TY TNHH KOREAN LANGUAGE SCHOOL HCM

CÔNG TY TNHH KOREAN LANGUAGE SCHOOL HCM


Mã số thuế: 0315269540
Địa chỉ: Số 30, đường nội khu Hưng Gia 3, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Yoon Pil Sang
Ngày cấp giấy phép: 13/09/2018
Ngày hoạt động: 13/09/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: rG+gHLkmOqJ290FYAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top