CÔNG TY TNHH LOGISTICS INTERSERCO – VẬT CÁCH

Posted by

CÔNG TY TNHH LOGISTICS INTERSERCO – VẬT CÁCH

Tên giao dịch: INTERSERCO – VAT CACH LOGISTICS LIMITED COMPANY
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0202086962
Địa chỉ: Km 9, đường 5, Phường Quán Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
Đại diện pháp luật: Mai Duy Chung
Ngày cấp giấy phép: 26/01/2021
Ngày hoạt động: 26/01/2021 (Đã hoạt động 10 tháng)
Điện thoại trụ sở: RS+jf+lHDAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động