CÔNG TY TNHH LUSINE

Posted by

CÔNG TY TNHH LUSINE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0313344143
Địa chỉ: 151C Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Mark Charles Oakley
Ngày cấp giấy phép: 13/07/2015
Ngày hoạt động: 14/07/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: AZr2RW4Ta8y6AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động