CÔNG TY TNHH MAY GIỎ XÁCH BA LÔ NGUYỄN TOÀN

Posted by

CÔNG TY TNHH MAY GIỎ XÁCH BA LÔ NGUYỄN TOÀN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1201562353
Địa chỉ: ấp Bà Bèo, Xã Mỹ Phước Tây, Thị xã Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Bửu Toàn
Ngày cấp giấy phép: 13/09/2017
Ngày hoạt động: 13/09/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: AAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động