CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGUYỆT DIỆU

Posted by

CÔNG TY TNHH MAY MẶC NGUYỆT DIỆU

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 1602147386
Địa chỉ: KDC Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang
Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mỹ
Ngày cấp giấy phép: 17/05/2021
Ngày hoạt động: 17/05/2021 (Đã hoạt động 6 tháng)
Điện thoại trụ sở: kPVhTgz4ZJrUAAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động