CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Posted by

CÔNG TY TNHH MEDIHEAL VIỆT NAM

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0314304217
Địa chỉ: 419A, Hai Bà Trưng, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Cao Thùy Lan
Giám đốc công ty: Nguyễn Thành Danh
Ngày cấp giấy phép: 22/03/2017
Ngày hoạt động: 22/03/2017 (Đã hoạt động 5 năm)
Điện thoại trụ sở: 707FAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động