CÔNG TY TNHH METAL MAN

Posted by

CÔNG TY TNHH METAL MAN

Tên giao dịch: METAL MAN CO.,LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 0105397803
Địa chỉ: Số 74 Nguyễn Khuyến, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Đại diện pháp luật: Hoàng Việt Cường
Ngày cấp giấy phép: 11/07/2011
Ngày hoạt động: 11/07/2011 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: AYfGfdBBw87NAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động