CÔNG TY TNHH MOBASE AUTO VISION VN

Thông tin doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MOBASE AUTO VISION VN


Mã số thuế: 2301106042
Địa chỉ: KCN Yên Phong, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh
Đại diện pháp luật: Hwang Dae Keun
Ngày cấp giấy phép: 15/10/2019
Ngày hoạt động: 15/10/2019 (Đã hoạt động 2 năm)
Điện thoại trụ sở: qyUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Doanh nghiệp khác  CÔNG AN THỊ XÃ TỪ SƠN