CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CAO GIA QUÝ

Posted by

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CAO GIA QUÝ

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên

Mã số thuế: 3800743345
Địa chỉ: ấp Phước Tân, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
Đại diện pháp luật: Cao Văn Viên
Ngày cấp giấy phép: 10/03/2011
Ngày hoạt động: 20/03/2011 (Đã hoạt động 11 năm)
Điện thoại trụ sở: DH8A4V9zQwEed70AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động