CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALOPHONE

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ALOPHONE

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4001034908
Địa chỉ: 34 Phan Bội Châu, Phường Hòa Thuận, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hoa
Ngày cấp giấy phép: 24/08/2015
Ngày hoạt động: 21/08/2015 (Đã hoạt động 6 năm)
Điện thoại trụ sở: r+ovMe2Zr1VdGnoAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động