CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC TRẦN

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ẨM THỰC TRẦN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0401497212
Địa chỉ: 300 Hải Phòng, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tuấn
Ngày cấp giấy phép: 30/05/2012
Ngày hoạt động: 01/06/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Điện thoại trụ sở: wAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động