CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÍCH BẢO VÂN ĐẠI LỘC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÍCH BẢO VÂN ĐẠI LỘC

Tên giao dịch: BICHDAI LOC. CO., LTD
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 4000683508
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Tỉnh Quảng Nam
Đại diện pháp luật: Nguyễn Nữ Kim Lộc
Ngày cấp giấy phép: 10/07/2009
Ngày hoạt động: 10/07/2009 (Đã hoạt động 12 năm)
Điện thoại trụ sở: EVVhZqFRS6LqMAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Ngừng hoạt động vĩnh viễn

Top