CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁ NHIỆT ĐỚI XANH TƯƠI

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÁ NHIỆT ĐỚI XANH TƯƠI

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0311807357
Địa chỉ: 121/4 Mễ Cốc, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tươi
Ngày cấp giấy phép: 28/05/2012
Ngày hoạt động: 28/05/2012 (Đã hoạt động 9 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động

Top