CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU DƯƠNG QUÂN

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU DƯƠNG QUÂN

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0401908455
Địa chỉ: 68 Thái Phiên, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Đại diện pháp luật: Thái Triều Châu
Ngày cấp giấy phép: 26/06/2018
Ngày hoạt động: 26/06/2018 (Đã hoạt động 3 năm)
Điện thoại trụ sở: AZR7JfVsYvzXAAAAAElFTkSuQmCC
Trạng thái: Đang hoạt động