CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÂN CƯỜNG PHONG

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHIỆP TÂN CƯỜNG PHONG

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0801226087
Địa chỉ: Thôn Dưỡng Mông, Xã Ngũ Phúc, Huyện Kim Thành, Tỉnh Hải Dương
Đại diện pháp luật: Phạm Hà Trang
Ngày cấp giấy phép: 08/11/2017
Ngày hoạt động: 08/11/2017 (Đã hoạt động 4 năm)
Điện thoại trụ sở: Iv4GhLLhgMIHF28AAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động