CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TUẤN PHÁT

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TUẤN PHÁT

Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MTV CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TUẤN PHÁT
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 3603269292
Địa chỉ: Số 57, Khu 3, ấp 7, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Đại diện pháp luật: Phan Thị Loan
Ngày cấp giấy phép: 16/03/2015
Ngày hoạt động: 16/03/2015 (Đã hoạt động 7 năm)
Điện thoại trụ sở: XfwEDHGIEPlia+QAAAABJRU5ErkJggg==
Trạng thái: Đang hoạt động