CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN HƯNG PHÁT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ KHÁCH SẠN HƯNG PHÁT

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0311728881
Địa chỉ: 42 Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng
Ngày cấp giấy phép: 17/04/2012
Ngày hoạt động: 12/04/2012 (Đã hoạt động 10 năm)
Điện thoại trụ sở: gbhNBQIja4KRUAAAAASUVORK5CYII=
Trạng thái: Đang hoạt động

Top