CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ SPA

Posted by

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GÀ SPA

Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Một Thành Viên

Mã số thuế: 0314958844
Địa chỉ: Số 10 Đường Nguyễn Thành ý, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện pháp luật: Mai Công Huy
Ngày cấp giấy phép: 30/03/2018
Ngày hoạt động: 01/04/2018 (Đã hoạt động 4 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động